Politica de guvernare

Descoperă principiile și practicile în afaceri adoptate de PPC Blue România.

Politica integrată pentru calitate, sănătate, siguranță, mediu, anti-mită și securitatea informațiilor

Misiunea noastră este de a dezvolta tehnologii și soluții inovatoare de mobilitate durabilă care definesc noi modele de afaceri și fluxuri de venituri, precum și de a crea parteneriate și alianțe în acest sens. PPC Blue România se angajează să respecte reglementările aplicabile, să implementeze inițiative proactive voluntare și să adopte Sistemul de management integrat bazat pe principiul îmbunătățirii continue și care aderă la cele mai adecvate standarde de calitate, sănătate, siguranță, mediu, anti-mită și securitate a informațiilor.

Codul etic

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică privitoare la conducerea afacerilor și a activităţilor societăţii, asumate de către angajații noștri, fie în calitate de administratori, fie în calitate de angajaţi de orice natură ai companiei.

Document disponibil în curând.