Date legale

Consultă datele de identificare ale companiei PPC Blue România.

Denumire societate: PPC Blue România S.R.L.
Sediul social: Bulevardul Mircea Vodă, nr. 30, cam. 4.7, etaj 4, sector 3, București
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/1951/2019 
Cod unic de înregistrare (CUI): 40645073 
Capital social subscris și vărsat: 7.993.840 lei